Zdravie ľudí alebo zisky pre nadnárodných producentov alkoholu?

Ako riešiť skutočnosť, že alkohol spôsobuje rakovinu? Svet zažíva posun v povedomí o škodlivosti alkoholu. Iba v poslednom roku vyšlo niekoľko nových štúdií a jasných vyhlásení zo strany odbornej verejnosti, že alkohol v akomkoľvek množstve škodí zdraviu. Sme svedkami rastúceho poznania, že alkohol nie je obyčajný produkt. Tento posun je spôsobený hlavne rastúcim povedomím o tom, že alkohol…

Movendi Sk v Teleráne

V Teleráne televízie Markíza sa naša predsedníčka Kristína Šperková rozprávala o tom, čo môžeme ako krajina spraviť, aby sme zlepšili situáciu na Slovensku prostrdníctvom alkoholovej politky. Dobre nastavené dane, obmedzená dostupnosť k alkoholu (napríklad cez otváracie hodiny alebo špecializované predajne) a zákaz relkamy na alkohol vo všetkých mediách sú tie najúčinnejšie opatrenia, ktoré môžu ročne…

Akékoľvek množstvo alkoholu, aj v malých dávkach, škodí srdcu

Svetová nadácia srdca (WHF) vo svojom najnovšom strategickom dokumente uvádza dôkazy o tom, že žiadne množstvo alkoholu nie je dobré pre srdce. Najnovšie vedecké dôkazy ukazujú, že akékoľvek množstvo alkoholu, dokonca aj nízke dávky, môže poškodiť kardiovaskulárne zdravie. WHF vo svojom strategickom dokumente vyzýva na urýchlené a odvážne opatrenia na riešenie bezprecedentného nárastu úmrtí a…

Dopad konzumácie alkoholu na životné prostredie

Produkcia a konzumácia alkoholu majú dopad aj na životné prostredie. Na získanie 1 litra vína je potrebných 870 litrov vody. A na 1 liter piva sa musí spotrebovať 298 litrov vody. Celosvetová spotreba obilnín priamo zabezpečuje približne 50 % bielkovín a energie potrebnej pre ľudskú výživu. Množstvo životu podstatných obilnín je čím ďalej, tým obmedzenješie,…

Negatívny vplyv alkoholu na kondičku

Ak budete piť alkohol večer po cvičení, pravdepodobne sa vám nepodarí dosiahnuť žiadne kondičné výsledky z cvičenia v ten deň. Vaše telo sa počas cvičenia v skutočnosti neposilní ani nezlepší. Namáhavé cvičenie spôsobuje vo vašich svaloch mikrotrhliny a rozkladá ich. Tie sa potom počas spánku (najmä počas spánku s pomalými vlnami, keď sa produkuje 95…

Alkohol a násilie

Konzumácia alkoholu v domácom prostredí zvyšuje riziko, frekvenciu a závažnosť páchania medziľudského násilia, ako je partnerské násilie, sexuálne násilie, násilie na mládeži, zneužívanie starších ľudí a násilie na deťoch (WHO, 2020), ale aj zranenia spôsobené pádmi a popáleninami (WHO, 2020) Dôkazy naznačujú, že užívanie alkoholu zvyšuje výskyt a závažnosť domáceho násilia. Užívanie alkoholu priamo ovplyvňuje…

Ako vnímajú deti dospelých s alkoholom v tele

Deti vnímajú už aj menšie zmeny správania dospelých, ktorý požili alkohol. Ide o zvýšený fyzický kontakt, alebo naopak o neobvyklý odstup zo strany rodiča, zmenu nálad, humor, ktorému dieťa nerozumie. Deti spozorujú zmeny v správaní dospelých oveľa skôr, ako sa samotní dospelí vnímajú ako opití. Všimnú s, keď sa mama alebo otec prehnane tešia, sú…

Negatívny vplyv alkoholu na mentálne zdravie

Alkohol spôsobuje alebo zosilňuje problémy duševného zdravia, čím zvyšuje riziko úzkosti a depresie, eskaluje sebapoškodzovanie vrátane pokusov o samovraždu. Užívanie alkoholu a poruchy spôsobené užívaním alkoholu súvisia s takmer všetkými duševnými poruchami vrátane depresie, posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) a samovrážd. V roku 2016 malo celosvetovo viac ako 283 miliónov ľudí vo veku 15+ rokov poruchy…