Problémy s alkoholom vo všeobecnosti a najmä problémy s alkoholom, ktoré majú samotní rodičia sú v našej spoločnosti stále silne tabuizované. Faktom však je, že závislosťami trpí veľmi veľa ľudí. Odhaduje sa, že v Európskej Únii takmer 9 miliónov detí zažíva rôzne záťaže (preberanie rodičovských rolí, chronicky stresujúca rodinná atmosféra, menej interakcií dieťa – rodič atď.).

Štyri príbehy o psíkovi Happym sú preventívnou a edukatívnou pomôckou, ktorá podporuje odborníkov pri riešení témy rodičovských závislostí. Príbehy sú písané pre deti vo veku od 4 do 8 rokov. Psík Happy v štyroch príbehoch zažíva situácie, ktoré môžu podobne zažiť aj deti, ktoré vyrastajú v domácnostiach kde dospelý čelia problémom s alkoholom. Fiktívne spracovanie témy a spoločné počúvanie uľahčujú dotknutým deťom pochopenie ich situácie a rozprávanie o nej. Ochrana pri narábaní s vlastnými skúsenosťami je zachovaná. Ich vlastné pocity nemusia byť uvedené priamo, ale môžu byť vyjadrené prostredníctvom postavy Happyho.

Dôležité je prelomiť tabu rodičovskej závislosti a vysvetliť dotknutým deťom, že za to, čo sa deje, „nie sú na vine“. Mali by vedieť, že závislosť je choroba a že všetky deti majú právo hovoriť o svojich skúsenostiach s niekým, komu dôverujú. Príbehy o Happym im môžu pomôcť pochopiť, že nie sú zodpovední za svojich rodičov ani za to, aby prestali užívať drogy

Podporovať sociálne a emocionálne zručnosti

Všetky deti profitujú, keď sú podporované ich sociálne a emocionálne zručnosti. Podpora je však dôležitá najmä pre deti z rodín s problémami so závislosťou, pretože sú vystavené rôznym rizikovým faktorom. Tým, že sa naučia lepšie chápať svoju situáciu a sú povzbudzované k nadväzovaniu sociálnych kontaktov mimo rodiny, k nachádzaniu pomoci, ak sa o nich napríklad nestarajú, alebo ak chcú získať odstup od určitých ťažkostí, sú posilnené a podporované ich ochranné faktory.

Identifikácia vlastných zdrojov a poznanie ich hodnoty robí deti vnútorne istejšie a vyzbrojuje ich na výzvy dospievania. Získavajú podporu a rozvíjajú stratégie, pomocou ktorých môžu zvládať ťažké životné situácie.

Ako vznikli „Happyho príbehy“?

 Od roku 2004 sa Sucht Schweiz zapája do rôznych projektov a kampaní pre deti rodičov s problémami s alkoholom. Tieto deti sú spoločnosťou dlhodobo zanedbávané. V roku 2007 vydal Sucht Schweiz obrázkovú knihu „Happy“ s cieľom dať týmto deťom hlas. Obrázková kniha rieši problémy s alkoholom v rodine a v okolí. Je zameraná na deti od 5 do 8 rokov a empaticky rozpráva príbeh psíka Happyho, ktorého majiteľ má problém s alkoholom. Príbeh ukazuje dieťaťu, že Happy nie je sám a že môže nájsť pomoc. Aj deti, ktoré nemajú vo svojom najbližšom okolí človeka, ktorí čelí problémom s alkoholom, vedia pochopiť, že toto utrpenie existuje a možno aj ich kamaráti niečo také zažívajú v bežnom živote

Vo Švajčiarsku sa tento psík volá Boby. Od roku 2004 sa táto metóda rozšírila vo viacerých krajinách. V Škótsku metódu úspešne používa Alcohol Focus Scotland a ich psík sa nazýva Rory . Vo Švédsku s touto metódou pracuje detská organizácia Junis a psíka volajú Ludde. Práve zo Švédska sa psík dostal na Slovensko. Junis podobne ako Movendi SK je súčasťou Movendi International – svetovej organízácie pre rozvoj prostredníctvom alkoholovej prevencie. Práve vďaka spoločnému členstvu, sa Movendi SK o tejto metóde dozvedelo od organizácie Junis. Nemáme teda prístup len k samotnej metóde, ale aj k niekoľkoročným skúsenostiam s ňou v rôznych krajinách.

Obsah

Texty 4 príbehov

Texty štyroch príbehov s priestorom na vlastné poznámky

Texty štyroch príbehov s komentármi vrátane návrhov na diskusiu

3 ilustrácie v každom príbehu, ktoré môžu deti pri počúvaní ukázať a ktoré sú k dispozícii aj v nefarebnom prevedení ako omaľovánka.

2 farebné ilustrácie pre podrobnú prácu:

Ciele
  • Pomocou vymyslených príbehov identifikujte situácie, ktoré môže dieťa zažiť, a spoločne o nich diskutujte.
  • Povzbudzujte dieťa, aby opísalo, ako sa Happy cíti. Pomôžte dieťaťu pochopiť, čo prežíva, a vedieť pomenovať vlastné emócie.
  • Identifikujte Happyho zdroje a povzbudzujte dieťa, aby rozpoznalo a využívalo svoje vlastné vnútorné a vonkajšie zdroje (napr. svoju sociálnu sieť).
Sám doma
Témy

Samota – strach – ľudia, ktorí pomáhajú

Špinavé labky
TÉMY

Detská vina – hádky – pochopenie vlastnej situácie

Popoludnie v ZOO
témy

Detská vina – hádky – pochopenie vlastnej situácie

Prvý deň v škole
témy

Cítiť sa inak – hanba – ľudia, ktorí pomáhajú – prejaviť iniciatívu