Pre deti z rodín s problémami so závislosťou sú mimoriadne dôležité stabilné vzťahy s ľuďmi mimo rodiny, s ktorými si rozumejú a podporujú ich. Spoľahlivé vzťahy im pomáhajú budovať dôveru v seba samých a ľudí okolo nich.

Príbehy opisujú Happyho každodenný život, ktorý nie je vždy jednoduchý. Ale tiež ukazujú, že Happy nie je sám. Okrem Olivera a Laury sú tu aj ďalšie postavy, ktoré sú tu pre neho.

Tu sú karty, ktoré zobrazujú rôzne postavy, ktoré sa vyskytujú v príbehoch:

Felix a Rory sú jeho kamaráti. Happyho susedka sa volá Ema.

Do prostredia Happyho patrí aj Sebastián, vychovávateľ, ktorý sa stará aj o iných malých psíkov.

Nasmerovanie pohľadu na postavy v Happyho okolí umožňuje dieťaťu rozpoznať svojich dôverníkov a opatrovateľov mimo rodiny.

Vytvorte Happyho sociálnu sieť spolu s dieťaťom a rozšírte konverzáciu na skutočnú sociálnu sieť dieťaťa:

  • Kto je tu, aby pomohol Happymu?
  • Má dieťa aj „Sophie“ alebo „Sebastiána“, teda dospelých opatrovateľov, s ktorými sa môže v prípade potreby porozprávať alebo za ktorými môže ísť v prípade núdze?
  • Koho môže požiadať o útechu, keď je sama/sám? Za kým môže ísť?

Toto cvičenie je možné vykonať aj počas rodinného rozhovoru. Spolu s rodičmi môžete vytvoriť zoznam ľudí, ktorým môže dieťa v prípade potreby zavolať alebo za kým ísť. Mali by to byť ľudia, ktorým rodičia dôverujú a ktorí poznajú situáciu v rodine. Umožnením alebo dokonca povzbudením dieťaťa, aby hľadalo pomoc u iných ľudí, môžu rodičia predísť konfliktu lojality u dieťaťa.

Nasmerovanie pohľadu na postavy v Happyho okolí umožňuje dieťaťu rozpoznať svojich dôverníkov a opatrovateľov mimo rodiny.

Vytvorte Happyho sociálnu sieť spolu s dieťaťom a rozšírte konverzáciu na skutočnú sociálnu sieť dieťaťa:

  • Kto je tu, aby pomohol Happymu?

  • Má dieťa aj „Sophie“ alebo „Sebastiána“, teda dospelých opatrovateľov, s ktorými sa môže v prípade potreby porozprávať alebo za ktorými môže ísť v prípade núdze?

  • Koho môže požiadať o útechu, keď je sama/sám? Za kým môže ísť?

Toto cvičenie je možné vykonať aj počas rodinného rozhovoru. Spolu s rodičmi môžete vytvoriť zoznam ľudí, ktorým môže dieťa v prípade potreby zavolať alebo za kým ísť. Mali by to byť ľudia, ktorým rodičia dôverujú a ktorí poznajú situáciu v rodine. Umožnením alebo dokonca povzbudením dieťaťa, aby hľadalo pomoc u iných ľudí, môžu rodičia predísť konfliktu lojality u dieťaťa.

Ďalšie nápady:

  • Vystrihnite karty a vezmite si ich so sebou domov
  • Zaznamenajte Happyho sociálnu sieť
  • Zaznamenajte si vlastnú sociálnu sieť (stačia dvaja alebo traja ľudia)

(Týmito ľuďmi môžete byť vy, sociálny pracovník, učiteľ, vaši starí rodičia, krstná mama atď.)