O nás

Sme mladou organizáciou pre všetky vekové kategórie, ktorej členovia vytvárajú podmienky pre zdravší život všetkých, okrem iného aj vlastným životným štýlom bez alkoholu a iných drog. Nami zvoleným poslaním je napĺňanie sociálnych, záujmových a kultúrnych potrieb všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí sa chcú združovať v zdravom prostredí bez alkoholu a iných drog a zapájať do aktivít založených na princípe dobrovoľníctva, spolupatričnosti, tolerancie a altruizme.

Existujeme, aby sme sa spolu podieľali na zvyšovaní povedomia o negatívnych efektoch alkoholu a iných drog a presadzovaní a popularizácie efektívnych legislatívnych opatrení odporúčaných Svetovou Zdravotníckou Organizáciou, ktoré prispievajú k predchádzaniu a znižovaniu škôd spôsobených alkoholom a inými drogami.

Cieľom zduženia je dlhodobo vytvárať platformy, zázemia a útočištia na napĺňanie poslania združenia.

Movendi spolu

Tím

Kristína Šperková

Predsedníčka združenia

Tibor Deák

Podpredseda združenia

Člen predstavenstva

Marián Šperka

Podpredseda združenia

Alexandra Pappová

Revízorka združenia

AKO NA TO

 • podporou občianskeho aktivizmu, dobrovoľníctva a altruizmu členov, dobrovoľníkov a  podporovateľov združenia ako aj všetkých obyvateľov Slovenska,
 • využitím profesionálnych znalostí, energie a angažovanosti členov združenia,
 • spoluprácou a nadväzovanie strategických partnerstiev s verejnými a súkromnými partnermi v oblasti vytvárania a poskytovania možností pre socializáciu v zdravom prostredí bez alkoholu a iných drog pre deti, mládež ako aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva, so samosprávou a s donormi.
 • členstvom v medzinárodnej organizácii Movendi International,
 • spoluprácou so zahraničnými partnerskými organizáciami s podobným poslaním a cieľmi

 

NÁŠ PRÍSTUP:

 • aktívne zapájať deti, mládež a dospelých do vytvárania zdravého prostredia bez alkoholu a iných drog a umožniť im podieľať sa na príprave a realizácii aktivít združenia na princípe dobrovoľnosti,
 • vytvárať deťom, mládeži a dospelým priateľské prostredie bez alkoholu a iných drog, ktoré im umožní nadväzovať nové kontakty a priateľstvá, vytvárať nové sociálne väzby a získavať nové skúseností a zručnosti,
 • podporovať ochranu práv detí, mládeže, rodín vrátane neúplných rodín, a podporovať otvorenosť a toleranciu naprieč sociálnymi, náboženskými, etnickými, národnostnými a inými skupinami,
 • Stanovy si môžete prečítať tu.

Prednáška
2020-01-01 23.56.27

PRIDAJTE SA K NÁM

Či už chcete dostávať informácie o našich aktivitách, zúčastňovat sa ich alebo byť aktívne zapojení a spolu s nami pracovať pre ciele nášho združenia, máme tu pre Vás možnosti. Môžete sa stať našimi priaznivcami, alebo členmi.

Priaznivci:

 • Dostávajú e-maily o našich akciách
 • Dostávajú e-emaily o najnovších dianiach v témach, ktorými sa zaoberáme
 • Poplatok – 0 EUR

Členovia:

Výhody ako priaznivci plus:

 • Možnosť aktívne sa zapájať do všetkého, čo Movendi robí a reprezentovať organizáciu
 • Pomoc aj finančná pri organizovaní vlastných aktivít
 • Zľavy na účasť na našich akciách a akciách organizovaných Movendi International
 • Prednosť v účasti na našich aktivitách s limitiovaným počtom účastníkov
 • Prístup k uzavretej online komunite (kontakty, informácie, podpora, diskusie)
 • Poplatok – 20 EUR ročne

   Ďakujeme za podporu a spoluprácu partnerom:

   • Tip Top – Centrum voľného času v Šali
   • Slovenská Hepatologická Spoločnosť
   • Movendi International
   • Stará Jedáleň
   • Nadácia Volkswagen