O nás

Sme mladou organizáciou pre všetky vekové kategórie, ktorej členovia vytvárajú podmienky pre zdravší život všetkých, okrem iného aj vlastným životným štýlom bez alkoholu a iných drog. Nami zvoleným poslaním je napĺňanie sociálnych, záujmových a kultúrnych potrieb všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí sa chcú združovať v zdravom prostredí bez alkoholu a iných drog a zapájať do aktivít založených na princípe dobrovoľníctva, spolupatričnosti, tolerancie a altruizme.

Existujeme, aby sme sa spolu podieľali na zvyšovaní povedomia o negatívnych efektoch alkoholu a iných drog a presadzovaní a popularizácie efektívnych legislatívnych opatrení odporúčaných Svetovou Zdravotníckou Organizáciou, ktoré prispievajú k predchádzaniu a znižovaniu škôd spôsobených alkoholom a inými drogami.

Cieľom zduženia je dlhodobo vytvárať platformy, zázemia a útočištia na napĺňanie poslania združenia.

Movendi spolu

Tím

Kristína Šperková

Predsedníčka združenia

Miroslav Dudlák

Podpredseda združenia

Marián Šperka

Podpredseda združenia

Tibor Deák

Podpredseda združenia

Alexandra Pappová

Revízorka združenia

AKO NA TO

 • podporou občianskeho aktivizmu, dobrovoľníctva a altruizmu členov, dobrovoľníkov a  podporovateľov združenia ako aj všetkých obyvateľov Slovenska,
 • využitím profesionálnych znalostí, energie a angažovanosti členov združenia,
 • spoluprácou a nadväzovanie strategických partnerstiev s verejnými a súkromnými partnermi v oblasti vytvárania a poskytovania možností pre socializáciu v zdravom prostredí bez alkoholu a iných drog pre deti, mládež ako aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva, so samosprávou a s donormi.
 • členstvom v medzinárodnej organizácii Movendi International,
 • spoluprácou so zahraničnými partnerskými organizáciami s podobným poslaním a cieľmi

 

NÁŠ PRÍSTUP:

 • aktívne zapájať deti, mládež a dospelých do vytvárania zdravého prostredia bez alkoholu a iných drog a umožniť im podieľať sa na príprave a realizácii aktivít združenia na princípe dobrovoľnosti,
 • vytvárať deťom, mládeži a dospelým priateľské prostredie bez alkoholu a iných drog, ktoré im umožní nadväzovať nové kontakty a priateľstvá, vytvárať nové sociálne väzby a získavať nové skúseností a zručnosti,
 • podporovať ochranu práv detí, mládeže, rodín vrátane neúplných rodín, a podporovať otvorenosť a toleranciu naprieč sociálnymi, náboženskými, etnickými, národnostnými a inými skupinami,
 • Stanovy si môžete prečítať tu.

IMG_1170
2020-01-01 23.56.27

PRIDAJTE SA K NÁM

Či už chcete dostávať informácie o našich aktivitách, zúčastňovat sa ich alebo byť aktívne zapojení a spolu s nami pracovať pre ciele nášho združenia, máme tu pre Vás možnosti. Môžete sa stať našimi priaznivcami, alebo členmi.

Priaznivci:

 • Dostávajú e-maily o našich akciách
 • Dostávajú e-emaily o najnovších dianiach v témach, ktorými sa zaoberáme
 • Poplatok – 0 EUR

Členovia:

Výhody ako priaznivci plus:

 • Možnosť aktívne sa zapájať do všetkého, čo Movendi robí a reprezentovať organizáciu
 • Pomoc aj finančná pri organizovaní vlastných aktivít
 • Zľavy na účasť na našich akciách a akciách organizovaných Movendi International
 • Prednosť v účasti na našich aktivitách s limitiovaným počtom účastníkov
 • Prístup k uzavretej online komunite (kontakty, informácie, podpora, diskusie)
 • Poplatok – 20 EUR ročne

Ďakujeme za podporu a spoluprácu partnerom:

 • Tip Top – Centrum voľného času v Šali
 • Slovenská Hepatologická Spoločnosť
 • Movendi International
 • Stará Jedáleň