PRIAZNIVCI:

 • Dostávajú e-maily o našich akciách
 • Dostávajú e-emaily o najnovších dianiach v témach, ktorými sa zaoberáme
 • Poplatok – 0 EUR

  ČLENOVIA:

  Výhody ako priaznivci, plus:

  • Možnosť aktívne sa zapájať do všetkého, čo Movendi robí a reprezentovať organizáciu
  • Pomoc aj finančná pri organizovaní vlastných aktivít
  • Zľavy na účasť na našich akciách a akciách organizovaných Movendi International
  • Prednosť v účasti na našich aktivitách s limitiovaným počtom účastníkov
  • Prístup k uzavretej online komunite (kontakty, informácie, podpora, diskusie)
  • Poplatok – 20 EUR ročne

   Ak si aj vy myslíte, že v našej spoločnosti potrebujeme:

   • viac priestorov, v ktorých nedominuje alkohol,
   • viac programov, ktoré pomáhajú efektívne zlepšovať fyzické aj psychické zdravie ľudí a predchádzať problémom s alkoholom.
   • viac programov, ktoré podporujú prácu s deťmi a nezabúdajú na deti z rodín, kde jeden alebo obaja rodičia zápasia s problémami s alkoholom,

   v tom prípade môžete podporiť naše aktivity aj finančne zaslaním vášho daru na účet Movendi SK:

   IBAN: SK55 1100 0000 0029 4507 3259

   SWIFT: TATRSKBX

    

   Veľmi pekne Vám ďakujeme!

   Movendi SK Kráľová nad Váhom 748, 92591 SR

   +421910188804

   info@movendi.sk