PRIAZNIVCI:

  • Dostávajú e-maily o našich akciách
  • Dostávajú e-emaily o najnovších dianiach v témach, ktorými sa zaoberáme
  • Poplatok – 0 EUR

ČLENOVIA:

Výhody ako priaznivci, plus:

  • Možnosť aktívne sa zapájať do všetkého, čo Movendi robí a reprezentovať organizáciu
  • Pomoc aj finančná pri organizovaní vlastných aktivít
  • Zľavy na účasť na našich akciách a akciách organizovaných Movendi International
  • Prednosť v účasti na našich aktivitách s limitiovaným počtom účastníkov
  • Prístup k uzavretej online komunite (kontakty, informácie, podpora, diskusie)
  • Poplatok – 20 EUR ročne

Movendi SK Kráľová nad Váhom 748, 92591 SR

+421910188804

info@movendi.sk