PRIAZNIVCI:

 • Dostávajú e-maily o našich akciách
 • Dostávajú e-emaily o najnovších dianiach v témach, ktorými sa zaoberáme
 • Poplatok – 0 EUR

ČLENOVIA:

Výhody ako priaznivci, plus:

 • Možnosť aktívne sa zapájať do všetkého, čo Movendi robí a reprezentovať organizáciu
 • Pomoc aj finančná pri organizovaní vlastných aktivít
 • Zľavy na účasť na našich akciách a akciách organizovaných Movendi International
 • Prednosť v účasti na našich aktivitách s limitiovaným počtom účastníkov
 • Prístup k uzavretej online komunite (kontakty, informácie, podpora, diskusie)
 • Poplatok – 20 EUR ročne

Ak si aj vy myslíte, že v našej spoločnosti potrebujeme:

 • viac priestorov, v ktorých nedominuje alkohol,
 • viac programov, ktoré pomáhajú efektívne zlepšovať fyzické aj psychické zdravie ľudí a predchádzať problémom s alkoholom.
 • viac programov, ktoré podporujú prácu s deťmi a nezabúdajú na deti z rodín, kde jeden alebo obaja rodičia zápasia s problémami s alkoholom,

v tom prípade môžete podporiť naše aktivity aj finančne zaslaním vášho daru na účet Movendi SK:

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4507 3259

SWIFT: TATRSKBX

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme!

Movendi SK Kráľová nad Váhom 748, 92591 SR

+421910188804

info@movendi.sk