Drink decrease
shutterstock_786388111-e1562169504979
Vodka coolers_smirnoff-street bench_s

Škody spôsobené alkoholom majú rozmery epidémie

 • Ako sa ukazuje, škody spôsobené alkoholom majú rozmery epidémie, do ktorej šírenia prispieva samotný alkoholový priemysel. Alkohol je rizikovým faktorom pre viac ako 200 rôznych ochorení vo všetkých kategóriách, ovplyvňuje výskyt a vývoj infekčných chorôb, neprenosných chorôb a zranení.
 • Alkohol nepriaznivo ovplyvňuje 14 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Na celom svete alkohol zapríčiňuje 3 milióny úmrtí ročne – kvôli alkoholu zomrie jedna osoba každých 10 sekúnd.
 • Alkohol je zodpovedný za viac ako 25% celosvetových úmrtí u ľudí vo veku 20–39 rokov.V roku 2016 spoločnosť Public Health England zistila, že alkohol je hlavnou príčinou úmrtí vo Veľkej Británii u ľudí vo veku 15 – 49 rokov.
 • Dôležitosť alkoholu ako rizikového faktora chorôb a zranení sa od roku 1990 zvyšuje, a to v absolútnom vyjadrení aj vo vzťahu k iným rizikovým faktorom.
  Predpokladá sa však, že globálna spotreba alkoholu sa do roku 2030 zvýši o viac ako 10% – napriek dobrovoľnému záväzku vlád znížiť do roku 2025 spotrebu alkoholu na obyvateľa o 10%.

Ako je na tom Európa

Európa je región na svete s najvyššou spotrebou alkoholu. Väčšina nadnárodných spoločností, produkujúcich alkohol, má svoje sídlo v Európe.

Škody spôsobené alkoholom sú v Európe rozšírené a predstavujú pre spoločnosť veľkú záťaž:

 • Alkohol je tretím hlavným rizikovým faktorom v Európe pre zlé zdravie a neprenosné choroby (NCD), ako sú rakovina, cukrovka alebo srdcové choroby.
 • 12 miliónov ľudí v EÚ je závislých od alkoholu.
 • Približne 9 miliónov detí v EÚ žije s minimálne jedným rodičom závislým na alkohole.
 • 1 zo 4 úmrtí na cestách v EÚ súvisí s alkoholom. V roku 2010 zahynulo na cestách takmer 31 000 Európanov, z čoho 25% úmrtí súviselo s alkoholom.
 • Náklady na škodu spôsobenú alkoholom dosahujú 155,8 miliárd EUR ročne.
 • Alkohol je hlavným rizikovým faktorom zlého zdravia a predčasnej smrti pre jadro populácie v produktívnom veku (vo veku 25 až 59 rokov).
 • Alkohol je zodpovedný za 1 zo 7 úmrtí mužov a 1 z 13 úmrtí žien vo vekovej skupine od 15 do 64 rokov, čo malo za následok približne 120 000 predčasných úmrtí.

Ako je na tom Slovensko

V roku 2016 konzumovali Slováci 12 litrov čistého alkoholu na osobu, čo je viac ako Európsky priemer. Keď sa toto množstvo prepočíta iba na tých, ktorí alkohol za meraný rok konzumovali (teda odrátajú sa abstinenti), dostane sa nám hrozivých čísel. Muži konzumujú 23 litrov čistého alkoholu na osobu a ženy 8 litrov na osobu. V obidvoch prípadoch sme okolo 5 litrov čistého alkoholu nad priemerom Európy.

Táto konzumácia alkoholu prispieva k cirhóze pečene (v 71% prípadov), zraneniam (23,2%), k rakovine (6,1%) a ku srdcovo-cievnym ochoreniam (3%). Viac tu.

Slovensko je druhé v mortalite na alkoholom podmienené choroby pečene v EU i v rakovine v EU / OECD. Pritom 9 z 10 Európanov nevie, že alkohol zvyšuje riziko rakoviny. Alkohol je karcinogénom 1. kategórie porovnateľný s benzénom, arzénom či azbestom. Nezdravá strava sa taktiež podpisuje na riziku vzniku nielen chorôb srdca a ciev, pečene, ale i rakoviny.  Incidencia rakoviny vzrastá s dávkou konzumovaného alkoholu. Neexistuje bezpečná dávka alkoholu vo vzťahu k riziku rakoviny. Rastúci trend mortality na choroby pečene je pravdepodobne vyvolaný v hlavnej miere alkoholom, na druhom mieste je nadváha a obezita s fyzickou inaktivitou a nezdravým stravovaním (vysoký príjem cukrov, trans-foriem mastných kyselín, nasýtených tukov, nízky príjem vlákniny). 

Dáta Svetovej Zdravotníckej Organizácie: Slovensko a alkohol

SZO: Slovensko a alkohol 1/3
SZO: Slovensko a alkohol 2/3
SZO: Slovensko a alkohol 3/3

Detaily nájdete tu.

Ak si chcete Slovensko porovnať s inými Európskymi krajinami, všetky ich nájdete tu.