Všetky fakty, informácie a vysvetlenia týkajúce sa alkoholu a rakoviny na jednom mieste

Fakty zo sveta

Veda vie o korelácii rakoviny a užívania alkoholu od 80. rokov.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), výskumný orgán Svetovej Zdravotníckej Organizácie, klasifikuje alkohol od roku 1988 ako karcinogén prvej triedy.

Pracovná skupina IARC píše:

„U ľudí existuje dostatok dôkazov o karcinogenite konzumácie alkoholu. Konzumácia alkoholu spôsobuje rakovinu ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka, kolorekta, pečene (hepatocelulárny karcinóm) a ženského prsníka.“

Personal Habits and Indoor Combustions, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 100E (2012)

Povedomie našich zákonodarcov a širšej verejnosti však neodzrkladľuje skutočnosť, že alkohol je príčinou 7 druhov rakoviny. Dnes existuje a stále rastie množstvo dôkazov, ktoré ukazujú, aká silná je korelácia medzi užívaním alkoholu a rizikom rakoviny.

4,2% všetkých úmrtí na rakovinu je spôsobených alkoholom

Celosvetovo je z 9 miliónov úmrtí na rakovinu v roku 2016 odhadom 0,4 milióna pripísaných konzumácii alkoholu. To znamená, že 4,2% všetkých úmrtí na rakovinu možno pripísať alkoholu. V súčasnosti existuje a stále rastie množstvo dôkazov, ktoré ukazujú, aká silná je korelácia medzi užívaním alkoholu a rizikom rakoviny. Po tabaku (18%) je alkohol druhou najväčšou príčinou rakoviny – dávno pred ďalšími rizikovými faktormi, ako sú infekcie (3%), fyzická nečinnosť alebo slnečné žiarenie.

Profesor Jürgen Rehm hovorí: „Skutočnosť, že alkohol je karcinogén, sa jasne potvrdila.“

Správa World Cancer Report 2020 ukázala, že roku 2016 bola konzumácia alkoholu jedným z hlavných globálnych rizikových faktorov pre vznik a úmrtie na rakovinu.

 • Alkohol spôsobil odhadom 376 200 úmrtí na rakovinu, čo predstavuje 4,2% všetkých úmrtí na rakovinu na celom svete v roku 2016.
 • Posledné údaje naznačujú, že celosvetovo vzrástol podiel rakoviny spôsobenej alkoholom. Alkohol bol zodpovedný za najväčší podiel úmrtí na rakovinu v európskych a amerických regiónoch, kde 6,2% a 4,6% všetkých úmrtí na rakovinu bolo pripísaných konzumácii alkoholu.

7 Typov rakoviny
 • ústa
 • hrdlo (hltan),
 • pažerák
 • hrtan
 • prsia (u žien)
 • črevo (hrubé črevo a konečník)  
 • pečeň

Alkohol pravdepodobne tiež zvyšuje riziko rakoviny žalúdka a môže tiež ovplyvniť riziko vzniku niektorých ďalších druhov rakoviny. Pri každom z týchto druhov rakoviny platí, že čím viac alkoholu človek konzumuje, tým vyššie je riziko rakoviny. Ale pri niektorých druhoch rakoviny, najmä pri rakovine prsníka, môže konzumácia čo i len malého množstva alkoholu zvýšiť riziko.

Neexistuje bezpečné alebo zdravé množstvo alkoholu

Dôkazy ukazujú, že čím viac alkoholických nápojov ľudia konzumujú, tým väčšie je riziko mnohých druhov rakoviny, tvrdí World Cancer Research Fund International’s Continuous Update Project (CUP). U niektorých druhov rakoviny existuje zvýšené riziko pri akomkoľvek množstve konzumovaného alkoholu, zatiaľ čo u iných druhov rakoviny je riziko zrejmé pri vyššej úrovne konzumácie.

„Alkoholické nápoje sú pôvodcom rôznych druhov rakoviny bez ohľadu na druh konzumovaného alkoholického nápoja. Kauzálnym faktorom je zjavne samotný etanol. Rozsah, v akom sú alkoholické nápoje príčinou rôznych druhov rakoviny, závisí od množstva a frekvencie konzumácie alkoholu“

WCRF/ AIRC Continuous Update Project

Veľká časť týchto škôd spojených s alkoholom súvisí s ľahkou až miernou konzumáciou alkoholu, najmä u žien. Napríklad v Nemecku sú dvoma najčastejšími druhmi rakoviny rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka.

 • Viac ako 20% prípadov rakoviny spôsobenej alkoholom v týchto kategóriách sa vyskytuje u žien, ktoré konzumujú menej ako dva nápoje denne.
 • U mužov 8% všetkých prípadov kolorektálneho karcinómu, ktoré možno pripísať alkoholu, patrí do týchto kategórií užívania alkoholu v nízkych dávkach.

Analýza 32 štúdií z roku 2018, ktoré skúmali povedomie bežných ľudí o alkohole ako rizikovom faktore pre rakovinu v 16 krajinách, ukázala, že je toto povedomie nízke v mnohých krajinách sveta. Pokusy o zvýšenie povedomia boli obmedzené a predstavujú významnú potrebu v oblasti verejného zdravia. Potenciálnymi stratégiami na zvýšenie povedomia sú uvedenie informácié priamo na alkoholových fľašiach a úprimný rozhovor medzi pacientmi a lekármi o alkohole a rakovine.