Movendi = Spôsob života

Zdravý spôsob života je viac, ako záujem o kalórie, pravidelné návštevy fitka alebo popíjanie smoothies. Movendi SK združuje ľudí, ktorí chcú svojím životným štýlom prispieť k lepšej a zdravšej spoločnosti pre všetkých. Okrem užívania si života bez alkoholu a iných drog je pre nás veľmi dôležité dobrovoľníctvo, aktívna účasť v spoločnosti a jej formovanie v rámci tých možností, ktoré máme ako jednotlivci a aj ako skupina. Každý môže niečo pre seba a svoje okolie urobiť, ale čím nás je viac, tým väčší tlak máme, a preto sme sa rozhodli spojiť sily v tomto občianskom združení. Vytvárame okolo seba zdravšie prostredie, angažujeme sa vo formulovaní politických opatrení, ponúkame inšpirujúce aktivity, výcviky a tréningy, máme prístup k odborníkom v oblasti propagácie zdravia a univerzálnej prevencie a sprostredkúvame tie najnovšie informácie o alkohole a iných drogách. Môže sa k nám pridať ktokoľvek, komu sú naše myšlienky sympatické a chcel by sa svojím pričinením podieľať na zmene alkohovej normy, ktorá dominuje v našej spoločnosti.

Movendi SK je členom Movendi International. Movendi pochádza z latinského Modus Vivendi a znamená spôsob života.

Together

Aktuálne

Nepijem, sviatkujem 2021

Nepijem, sviatkujem je náš spôsob prispieť k šťastnejším a veselším (vianočným) sviatkom. Od Vianoc až po Troch Kráľov ponúkame aktivity, motiváciu, fakty a sociálnu interakciu v uzavretej skupine na Facebooku,…

Čítaj viac

V obrazoch