MOVENDI = SPÔSOB ŽIVOTA

Zdravý spôsob života je viac, ako záujem o kalórie, pravidelné návštevy fitka alebo popíjanie smoothies. Občianske združenie Movendi.sk (registrované dňa 17.4. 2019 Ministerstvom vnútra SR a uvedené v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb o združovaní občanov pod č. VVS/1-900/90-56400, IČO – 52354288) združuje ľudí, ktorí chcú svojím životným štýlom prispieť k lepšej a zdravšej spoločnosti pre všetkých. Okrem užívania si života bez alkoholu a iných drog je pre nás veľmi dôležité dobrovoľníctvo, aktívna účasť v spoločnosti a jej formovanie v rámci tých možností, ktoré máme ako jednotlivci a aj ako skupina. Každý môže niečo pre seba a svoje okolie urobiť, ale čím nás je viac, tým väčší tlak máme, a preto sme sa rozhodli spojiť sily v tomto občianskom združení. Vytvárame okolo seba zdravšie prostredie, angažujeme sa vo formulovaní politických opatrení, ponúkame inšpirujúce aktivity, výcviky a tréningy, máme prístup k odborníkom v oblasti propagácie zdravia a univerzálnej prevencie a sprostredkúvame tie najnovšie informácie o alkohole a iných drogách. Môže sa k nám pridať ktokoľvek, komu sú naše myšlienky sympatické a chcel by sa svojím pričinením podieľať na zmene alkoholovej normy, ktorá dominuje v našej spoločnosti. 

Movendi SK je členom Movendi International. Movendi pochádza z latinského Modus Vivendi a znamená spôsob života.

AKTUÁLNE

V OBRAZOCH