Diskusia Na Zdravie! – Alkohol a náboženstvo

Naša tretia online diskusia bola 2.10.2020 a zaoberali sme sa nasledovnými otázkami:

  • Aký súvis má alkohol s náboženstvom a vierou?
  • Ako ho vnímajú rôzne duchovné hnutia?
  • Je požívanie alkoholu hriech?
  • Čo podľa nich spôsobuje telu, duši alebo mysli?
  • Prečo ho niektoré hnutia zakazujú, a iné nie?
  • Vedia náboženské spoločenstvá podať pomocnú ruku človeku, ktorý má s alkoholom problém?
Diskutovali sme so zástupcami troch úplne odlišných náboženstiev (či duchovných filozofií), ktoré spája jedno: odmietavý postoj k alkoholu. Pozvanie prijali:
Bohumil Kern, Cirkev adventistov siedmeho dňa
Azim Farhadi, Islam
Radoslav Herda, Falun Dafa (Falun Gong)
Moderovala: Elena Koritšánska
Diskusiu si môžete vypočuť aj vo forme podcastu na Apple Podcast, Google Podcast alebo Podbean.