SILA ZVYKU

Sila Zvyku je náš nosný koncept, ktorý vieme pretaviť do rôznych podôb: školenie, kurz, zážitkový tréning. Podstatou je vždy pestovanie návykov zdravého životného štýlu a holistický prístup k danému problému.

Momentálne beží Sila Zvyku v podobe 32 hodinového kurzu pre učiteľov stredných a základných škôl zameraný na vytvorenie porozumenia v oblasti prevencie užívania návykových látok a rizikového návykového správania. Kurz ponúka najnovšie vedomosti v oblasti efektívnej prevencie so zameraním na nasledovné témy:

  • Škody spôsobené alkoholm ako prekážka dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja
  • Efektívna komunikácia
  • Sociálne normy
  • Alkoholový priemysel
  • Psychológia vytvárania návykov
  • Chronické ochorenia neinfekčného charakteru
  • Politické opatrenia ako efektívny spôsob propagácie zdravia a prevencie chorôb
Sila Zvyku

DISKUSIE

Diskusie so zaujímavými hosťami na tému zdravého životného štýlu, alkoholu v spoločnosti, vplyvoch medzinárodných korporácií na naše konzumné správanie a pod. Naše diskusie sa nesú pod názvom „Na Zdravie!“

Naša prvá diskusia bola na tému: Nepijem, žijem! a teda o tom, kto sme a prečo nepijeme alkohol? Čo to znamená „byť sober“? Ako sa žije v spoločnosti, kde je alkohol takmer všadeprítomný? Čo všetko sa dá robiť namiesto pitia a čo nám to dáva?

Všetky naše diskusie si môžete pozrieť tu

Diskutovali členovia združenia Movendi SK:
Kristína Šperková
Miroslav Dudlák
Tibor Deák
Moderovala: Elena Koritšánska, novinárka (RTVS)

 

Na Zdravie logo

MOVENDI WEEKEND

Jedným z nosných pilierov činnosti nášho občianskeho združenia je movendi weekend, konajúci sa minimálne raz za rok s cieľom poskytnutia priestoru pre osobnostný rast, výmenu skúseností, zaujímavých diskusií či workshopov v zdravom a inšpirujúcom prostredí pre všetky vekové kategórie.

Najbližší movendi víkend plánujeme na leto 2020.

V MÉDIÁCH

Čo by som o alkohole povedala v Silnej zostave

Práve som v archíve RTVS dopozerala Silnú Zostavu z novembra roku 2017. Známa mi na ňu poslala link, keďže vie, že ma téma alkoholu veľmi zaujíma, a práve v tomto dieli sa o ňom diskutovalo. Veľmi som sa potešila, že sa tejto téme venovala takmer hodina, a že sa o alkohole rozprávalo iným spôsobom ako obvykle. Nebol oslavovaný k nebesiam, padlo…

Read more