PSÍK HAPPY

Happy je pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi vo veku 4 – 8 rokov. Happyho príbehy a súvisiace materiály vám pomôžu hovoriť s deťmi o problémoch s alkoholom, ktoré môžu mať dospelí v ich najbližšom okolí. Psík Happy v štyroch príbehoch zažíva situácie, ktoré môžu podobne zažiť aj deti, ktorých rodičia majú problém s alkoholom. Fiktívne spracovanie témy uľahčuje nie len dotknutým deťom, ale aj ich spolužiakom pochopiť ich situáciu a rozprávať sa o nej.

Všetko. čo potrebujete vedieť o Happym

Podme do zoo

NEPIJEM, SVIATKUJEM

Nepijem, sviatkujem je náš spôsob prispieť k šťastnejším a veselším (vianočným) sviatkom. Od Vianoc až po Troch Kráľov ponúkame aktivity, motiváciu, fakty a sociálnu interakciu v uzavretej skupine na Facebooku, kde si môžu všetci účastníci vydýchnuť od alkoholovej normy. Postaráme sa o to, aby si všetci účastnici užili sviatky zdravo a vstúpili do nového roka s čistou hlavou a inšpiráciou urobiť niečo pre seba aj svoje okolie.

9 Dôvodov prečo si darovať sviatky bez alkoholu

Nepijem, sviatkujem

SILA ZVYKU

Sila Zvyku je náš nosný koncept, ktorý vieme pretaviť do rôznych podôb: školenie, kurz, zážitkový tréning. Podstatou je vždy pestovanie návykov zdravého životného štýlu a holistický prístup k danému problému.

Momentálne beží Sila Zvyku v podobe 32 hodinového kurzu pre učiteľov stredných a základných škôl zameraný na vytvorenie porozumenia v oblasti prevencie užívania návykových látok a rizikového návykového správania. Kurz ponúka najnovšie vedomosti v oblasti efektívnej prevencie so zameraním na nasledovné témy:

 • Škody spôsobené alkoholm ako prekážka dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja
 • Efektívna komunikácia
 • Sociálne normy
 • Alkoholový priemysel
 • Psychológia vytvárania návykov
 • Chronické ochorenia neinfekčného charakteru
 • Politické opatrenia ako efektívny spôsob propagácie zdravia a prevencie chorôb
Sila Zvyku

DISKUSIE

Diskusie so zaujímavými hosťami na tému zdravého životného štýlu, alkoholu v spoločnosti, vplyvoch medzinárodných korporácií na naše konzumné správanie a pod. Naše diskusie sa nesú pod názvom „Na Zdravie!“ a moderuje ich Elena Koritšánska, novinárka (RTVS)

Zatiaľ sme zorganizovali 10 online diskusií:

 1. Alkoholová norma v spoločnosti
 2. Alkohol vs zdravie
 3. Alkohol a náboženstvo
 4. Bez alkoholu v šoubiznise
 5. Nepijem, sviatkujem
 6. Suché výzvy
 7. Alkohol a film
 8. Alkohol a ženy
 9. Čo piť, keď nepiť
 10. Láska bez alkoholu
 11. Alkohol a rakovina
 
Na Zdravie logo

MOVENDI WEEKEND

Jedným z nosných pilierov činnosti nášho občianskeho združenia je movendi weekend, konajúci sa minimálne raz za rok s cieľom poskytnutia priestoru pre osobnostný rast, výmenu skúseností, zaujímavých diskusií či workshopov v zdravom a inšpirujúcom prostredí pre všetky vekové kategórie.

Najbližší movendi víkend plánujeme, keď bude opäť bezpečné sa stretávať. Zatiaľ sa držte a čas s nami môžete trávit počas diskusií Na Zdravie

SPRÁVY

Osem rád, ako si spríjemniť život bez alkoholu.

Nové začiatky nám vždy prinášajú príležitosť viery v zmenu. Je dokázané, že ľudia cítia najviac síl k zmene návykov na začiatku nového roka a na svoje narodeniny. Pravdaže možnosťou na zmenu môže byť aj nový deň (zajtrajšok) alebo začiatok nového mesiaca. Nový rok a narodeniny sú tie najvýraznejšie momenty, kedy naša nádej, že môžeme začať s čistým štítom a tak,…

Read more

Tlačová správa: Nechcem ísť domov

Prvý okrúhly stôl k problematike detí vyrastajúcich v domácnostiach s alkoholovým problémom Na Slovensku má približne 500 000 ľudí vážny problém s užívaním alkoholu. Koľko z nich je rodičmi a ako sa majú ich deti? Organizácie Movendi International/Movendi SK a MedConnect zorganizovali dňa 10.3.2023 v hoteli AC Mariott v Bratislave historicky prvý okrúhly stôl zameraný na život detí…

Read more