Alkohol a finančné výdavky

V Spojenom kráľovstve výdavky na alkohol prehlbujú chudobu v domácnostiach s nízkymi príjmami. Ďalšie státisíce domácností by boli definované ako žijúce v relatívnej chudobe na základe ich príjmov po odpočítaní výdavkov na tabak a alkohol. Finančné náklady na škody spôsobené alkoholom v Čechách sa odhadujú na viac ako 2 miliardy EUR ročne. V krajinách EÚ…

Dopad konzumácie alkoholu na životné prostredie

Produkcia a konzumácia alkoholu majú dopad aj na životné prostredie. Na získanie 1 litra vína je potrebných 870 litrov vody. A na 1 liter piva sa musí spotrebovať 298 litrov vody. Celosvetová spotreba obilnín priamo zabezpečuje približne 50 % bielkovín a energie potrebnej pre ľudskú výživu. Množstvo životu podstatných obilnín je čím ďalej, tým obmedzenješie,…

Negatívny vplyv alkoholu na kondičku

Ak budete piť alkohol večer po cvičení, pravdepodobne sa vám nepodarí dosiahnuť žiadne kondičné výsledky z cvičenia v ten deň. Vaše telo sa počas cvičenia v skutočnosti neposilní ani nezlepší. Namáhavé cvičenie spôsobuje vo vašich svaloch mikrotrhliny a rozkladá ich. Tie sa potom počas spánku (najmä počas spánku s pomalými vlnami, keď sa produkuje 95…

Alkohol a násilie

Konzumácia alkoholu v domácom prostredí zvyšuje riziko, frekvenciu a závažnosť páchania medziľudského násilia, ako je partnerské násilie, sexuálne násilie, násilie na mládeži, zneužívanie starších ľudí a násilie na deťoch (WHO, 2020), ale aj zranenia spôsobené pádmi a popáleninami (WHO, 2020) Dôkazy naznačujú, že užívanie alkoholu zvyšuje výskyt a závažnosť domáceho násilia. Užívanie alkoholu priamo ovplyvňuje…

Ako vnímajú deti dospelých s alkoholom v tele

Deti vnímajú už aj menšie zmeny správania dospelých, ktorý požili alkohol. Ide o zvýšený fyzický kontakt, alebo naopak o neobvyklý odstup zo strany rodiča, zmenu nálad, humor, ktorému dieťa nerozumie. Deti spozorujú zmeny v správaní dospelých oveľa skôr, ako sa samotní dospelí vnímajú ako opití. Všimnú s, keď sa mama alebo otec prehnane tešia, sú…

Negatívny vplyv alkoholu na mentálne zdravie

Alkohol spôsobuje alebo zosilňuje problémy duševného zdravia, čím zvyšuje riziko úzkosti a depresie, eskaluje sebapoškodzovanie vrátane pokusov o samovraždu. Užívanie alkoholu a poruchy spôsobené užívaním alkoholu súvisia s takmer všetkými duševnými poruchami vrátane depresie, posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) a samovrážd. V roku 2016 malo celosvetovo viac ako 283 miliónov ľudí vo veku 15+ rokov poruchy…

Alkohol a kardiovaskulárne choroby

Užívanie alkoholu je v drvivej väčšine prípadov škodlivo spojené s mnohými kardiovaskulárnymi následkami vrátane hypertenznej choroby srdca, hemoragickej mozgovej príhody, ischemickej choroby srdca, kardiomyopatie a fibrilácie predsiení. Alkohol priamo zvyšuje krvný tlak a riziko mozgovej príhody. Užívanie alkoholu zvyšuje riziko fibrilácie predsiení, srdcového infarktu a kongestívneho srdcového zlyhania. Nedávna štúdia použila mendelovskú randomizáciu a zistila…

Alkohol a pečeň

Európa má najvyššiu spotrebu alkoholu na svete. Viac ako 50 % ochorení pečene v konečnom štádiu je spôsobených vysokou konzumáciou alkoholu. Koncom Novembra 2021 povedala Ursula von der Leyen: “Vo väčšine prípadov sa dá ochoreniu pečene predísť. Prevencia je najlepším liekom, ktorý máme. Preto musíme spoločne zvýšiť povedomie o tom, že mnohým chronickým ochoreniam sa…

Alkohol a rakovina

V roku 1988 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) vyhlásila: „Alkoholické nápoje sú pre človeka karcinogénne.“ Alkohol spôsobuje 7 druhov rakoviny: rakovinu ústnej dutiny, hrdla (hltana), potravnej trubice (pažeráka), hlasiviek (hrtana), prsníka (u žien), hrubého čreva (hrubého čreva a konečníka) a pečene. V roku 2018 v európskom regióne WHO ochorelo na rakovinu približne 4,2 milióna…