Alkohol a násilie

Konzumácia alkoholu v domácom prostredí zvyšuje riziko, frekvenciu a závažnosť páchania medziľudského násilia, ako je partnerské násilie, sexuálne násilie, násilie na mládeži, zneužívanie starších ľudí a násilie na deťoch (WHO, 2020), ale aj zranenia spôsobené pádmi a popáleninami (WHO, 2020) Dôkazy naznačujú, že užívanie alkoholu zvyšuje výskyt a závažnosť domáceho násilia. Užívanie alkoholu priamo ovplyvňuje…

Ako vnímajú deti dospelých s alkoholom v tele

Deti vnímajú už aj menšie zmeny správania dospelých, ktorý požili alkohol. Ide o zvýšený fyzický kontakt, alebo naopak o neobvyklý odstup zo strany rodiča, zmenu nálad, humor, ktorému dieťa nerozumie. Deti spozorujú zmeny v správaní dospelých oveľa skôr, ako sa samotní dospelí vnímajú ako opití. Všimnú s, keď sa mama alebo otec prehnane tešia, sú…

Negatívny vplyv alkoholu na mentálne zdravie

Alkohol spôsobuje alebo zosilňuje problémy duševného zdravia, čím zvyšuje riziko úzkosti a depresie, eskaluje sebapoškodzovanie vrátane pokusov o samovraždu. Užívanie alkoholu a poruchy spôsobené užívaním alkoholu súvisia s takmer všetkými duševnými poruchami vrátane depresie, posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) a samovrážd. V roku 2016 malo celosvetovo viac ako 283 miliónov ľudí vo veku 15+ rokov poruchy…

Alkohol a kardiovaskulárne choroby

Užívanie alkoholu je v drvivej väčšine prípadov škodlivo spojené s mnohými kardiovaskulárnymi následkami vrátane hypertenznej choroby srdca, hemoragickej mozgovej príhody, ischemickej choroby srdca, kardiomyopatie a fibrilácie predsiení. Alkohol priamo zvyšuje krvný tlak a riziko mozgovej príhody. Užívanie alkoholu zvyšuje riziko fibrilácie predsiení, srdcového infarktu a kongestívneho srdcového zlyhania. Nedávna štúdia použila mendelovskú randomizáciu a zistila…

Alkohol a pečeň

Európa má najvyššiu spotrebu alkoholu na svete. Viac ako 50 % ochorení pečene v konečnom štádiu je spôsobených vysokou konzumáciou alkoholu. Koncom Novembra 2021 povedala Ursula von der Leyen: “Vo väčšine prípadov sa dá ochoreniu pečene predísť. Prevencia je najlepším liekom, ktorý máme. Preto musíme spoločne zvýšiť povedomie o tom, že mnohým chronickým ochoreniam sa…

Alkohol a rakovina

V roku 1988 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) vyhlásila: „Alkoholické nápoje sú pre človeka karcinogénne.“ Alkohol spôsobuje 7 druhov rakoviny: rakovinu ústnej dutiny, hrdla (hltana), potravnej trubice (pažeráka), hlasiviek (hrtana), prsníka (u žien), hrubého čreva (hrubého čreva a konečníka) a pečene. V roku 2018 v európskom regióne WHO ochorelo na rakovinu približne 4,2 milióna…

Alkohol a COVID-19

Fyziologické vplyvy alkoholu oslabujú fungovanie imunitného systému a ovplyvňujú celý rad orgánov, čím zvyšujú riziko vírusovej infekcie, jej závažnosť, zotavenie a dlhodobé následky. (WHO, 2020) Keďže alkohol narúša imunitný systém organizmu, zvyšuje sa najmä pravdepodobnosť nákazy a nepriaznivých zdravotných následkov. Intenzívne užívanie alkoholu je tiež rizikovým faktorom zápalu pľúc a iných pľúcnych infekcií a vzniku…

Zo sveta: Francúzsko – Vysoká úmrtnosť na alkohol si vyžaduje naliehavé opatrenia

Inserm, francúzska verejná výskumná organizácia zameraná na zdravie, vydala 4. júna 2021 spoločné odborné stanovisko k problému alkoholu vo Francúzsku. „Úmrtnosť spôsobená alkoholom je vo Francúzsku vyššia ako kdekoľvek inde v Európe,“ pripomína správa Insermu podľa denníka Le Monde. V správe sa najprv uvádzajú aktuálne štatistické údaje o probléme s alkoholom vo Francúzsku: V roku…

Zo sveta: Rakúsko: Nízka veková hranica pre konzumáciu alkoholu zraňuje mladých

V Rakúsku môžu požívať alkohol ľudia nad 16 rokov. Najnovší výskum skupiny ekonómov ukazuje, že to u mladých spôsobuje viac škôd súvisiacich s požívaním alkoholu, ako v prípade, ak by veková hranica nebola taká nízka. Prispieva to tiež k väčšej nerovnosti v oblasti zdravia medzi rakúskou mládežou. Alkoholový priemysel, jeho produkty a praktiky spôsobujú vážne škody deťom a mladým. Vplývajú…

Dennik N: Ako zistíte, či ste závislý od alkoholu? Koľko pohárov predstavuje bezpečné pitie? Čo urobiť, keď to už preháňate?

Klienti ma prosia, aby som im pomohol prestať piť. Keď sa pýtam, čo v živote sú ochotní zmeniť, povedia, že nič, že všetko je v poriadku, iba nechcú piť. Práve to je ich omyl – keby bolo všetko v poriadku, nepili by, tvrdí adiktológ Aleš Kuda. Celý článok nájdete na Denníku N. Tu ho odomykáme pre  vás.