Denník SME: Rozhovor s našou predsedníčkou o filme Chľast, o Švédsku, alkoholovej loby, ale aj o plači.

Prečítajte si Kristínin názor na film Chľast, o tom, ako alkoholová politika funguje vo Švédsku, ako nadnárodná alkoholová loby predstiera, že sú len lokálnym maloobchodom, ale aj o tom, ako jej pomáha spánok a plač. Čítaj viac

Zo sveta: SPRÁVY Z HOLANDSKA: ĽUDIA STÁLE PODCEŇUJÚ NEGATÍVA ALKOHOLU. BAGATELIZUJÚ ICH NAJMÄ TÍ, KTORÍ MU HOLDUJÚ VO VEĽKOM.

Inštitút Trimbos v Holandsku skúmal vedomosti Holanďanov o škodách spôsobených alkoholom. Poverilo ho tým tamojšie Ministerstvo zdravotníctva. Z výskumu vyplýva, že Holanďania majú veľa mylných predstáv o alkohole a podceňujú ujmu na zdraví spôsobenú alkoholom. Zaujímavé je, že najviac mylných názorov majú užívatelia veľkého množstva alkoholu. Tu je zhrnutie najdôležitejších zistení: Málokto z Holanďanov vie,…