Príbehy Happyho a sprievodné dokumenty vás podporujú v každodennom profesionálnom živote. Nasledujúce pokyny vám poskytnú rady, ako ho používať. Spôsob práce je možné prispôsobiť príslušným otázkam a situáciám tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám dieťaťa. Neváhajte si preto vybrať iba jeden príbeh alebo konkrétne úryvky, ktoré považujete za obzvlášť užitočné.

Prečítajte príbehy

Je dôležité si spoločne prečítať príbehy. Nalaďte seba aj dieťa na počúvanie, napríklad tým, že si urobíte pohodlie.

V závislosti od veku a úrovne pozornosti dieťaťa je vhodné prečítať len časť rozprávky.

Ak sa rozhodnete rozprávať príbehy sami, dieťaťu môže prospieť pomalšie tempo rozprávania. Zahrňte prestávky, aby ste pozorovali reakcie dieťaťa a odpovedali na otázky, ktoré si dieťa môže klásť, kým vy čítate nahlas.

Odporúčame si príbeh vopred precvičiť. Týmto spôsobom sa zoznámite s textom a môžete živo rozprávať príbeh.

Použitie ilustrácií a omáľovávaniek

Ilustrácie a maľovanky môžete začleniť do počúvania alebo čítania príbehu alebo ich vniesť do diskusie, ktorá nasleduje. V závislosti od kontextu a potrieb dieťaťa môže byť vhodným spôsobom narábania s počutým obsahom aj voľná kresba. Dôležité je, aby sa dieťa pri počúvaní cítilo pohodlne a do ničoho sa neponáhľalo. Aj keď by príbehy mali byť vypočuté vedome, dieťa by malo mať možnosť kedykoľvek voľne sústrediť svoju pozornosť na niečo „iné“. Aj keď sa dieťa začne napríklad s niečím hrať, neznamená to, že už príbehu nevenuje veľkú pozornosť.

Diskutujte s dieťaťom

Najprv sa uistite, že dieťa príbehu naozaj porozumelo, a dovoľte mu slobodne komentovať to, čo počúva. Pokúste sa čo najviac klásť otvorené otázky. Zostaňte blízko príbehu a nechajte dieťa vžiť sa do svojej vlastnej situácie.

Diskusia umožňuje spoznať pocity dieťaťa, oceniť ich a posilniť jeho pocity. Môžete využiť túto príležitosť a posilniť dieťa tým, že ho upozorníte na jeho vlastné zdroje a oceníte jeho vlastné riešenia.

Príklady otázok:

„Čo sa deje v tomto príbehu?“

„Ako sa cíti Happy, keď ho Oliver odstrčí?“

„Prečo sa Oliver a Laura medzi sebou hádajú?“

Happyho prostredie

Tieto karty umožňujú dieťaťu predstaviť si sociálne prostredie Happyho. V ďalšom kroku je možné nakresliť sociálnu sieť dieťaťa a diskutovať o nej.

Happyho pocity

Pomocou týchto kariet sa dieťa môže vysporiadať s Happyho pocitmi.

ĎALŠIE NÁVRHY​
  • Vymyslite koniec príbehu
  • Môžete vynechať koniec príbehu a pracovať s dieťaťom na vymyslení konca.
  • Na rozprávanie príbehu použite plyšového psíka alebo bábku. Mnohí profesionáli, ktorí pracujú s deťmi, veľmi radi používajú bábky. Deti, ktoré sú vystavené vysokej miere psychosociálneho stresu, často ľahšie prenesú svoje pocity na bábiku a takto ich prejavia.