Alexandra Pappová

Revízorka združenia

Marián Šperka

Podpredseda združenia

Člen predstavenstva

Tibor Deák

Podpredseda združenia

Kristína Šperková

Predsedníčka združenia