Chceli by ste darovať 2 % na niečo zmysluplné a vyplniť veľkú medzeru v našej spoločnosti?

Tak na to sa teda Movendi SK určite kvalifikuje

Prečo Movendi Sk?

  • Lebo spolu robíme niečo, čo tu ešte nebolo. Zatraktívňujeme život bez alkoholu.

Slováci potrebujú krajinu, kde je voľba byť bez alkoholu normálna a jednoduchá. Momentálne je dosť veľká výzva odmietnuť alkoholické nápoje. Buď dobré bezalkoholické nápoje ani neexsitujú, alebo vašou voľbou vzbudíte toľko pozornosti a otázok, že si ju radšej rozmyslíte, alebo ani nepôjdete medzi ľudí, aby ste nemuseli nič vysvetľovať. Naším cieľom je umožniť ľuďom zažiť si a plne vychutnať výhody momentov bez alkoholu.

  • Vieme, čo robíme

V našom občianskom združení máme ľudí, ktorí o tematike života bez alkoholu vedia veľa aj z odborného hľadiska aj z hľadiska skúsenosti. Spolu ponúkame priestor, v ktorom je absencia alkoholových produktov skôr radosť a naplnenie, ako strádanie a boj.

  • Sme nezávislí

Okrem toho, že sú členovia združenia Movendi SK nezávislí od alkoholu, nezastupujú ani žiadnu záujmovú skupinu.

 

Čo sme už urobili?

  • Začali sme konverzáciu

Hovoríme o alkohole ako nikto iný. Zdieľame s vami výhody života bez alkoholu, podporujeme tých, čo alkohol jednoducho, z akéhokoľvek dôvodu, nechcú a prinášame vám rôzne perspektívy, ktoré sú bežne úplne prehliadané. Za dobu našej veľmi krátkej existencie, sme pre vás na čisto dobrovoľníckej báze priniesli kvalitné rozhovory o alkohole s celebritami, s lekármi, zástupcami kultúry a rôznych náboženstiev. Vďaka vašej pomoci môžeme aj naďalej robiť všetko pre to, aby ste už nemuseli na oslavy chodiť vlastným autom, vymýšľať, že beriete anitbiotiká alebo hľadať iné komplikované výhovorky, prečo vám ten alkohol nemajú nalievať.

  • Prínášame vám najnovšie informácie o alkohole

O alkohole vám prinášame také informácie, ktoré bežne v médiách nezachytíte. Čo robia výrobcovia alkoholu, aby ho predali čo najviac, ako sa rozprávať s deťmi o alkohole, prečo prestali s alkoholom rôzne celebrity a čo im to dalo.

  • Sviatkovali sme s vami

Okrem podcastov, online rozhovorov so zaujímavými hosťami a tréningu podporujúceho návyky zdravého životného štýlu, sme vám priniesli Vianočné sviatky, aké na Slovensku ešte neboli. Pripravili sme pre vás dva týždne plné dennej inšpirácie a motivácie, aby ste najkrajšie sviatky roka strávili sebavedomo, odhodlane a hlavne s radosťou bez alkoholu.

 

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Priamo v daňovom priznaní, v časti VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, si vypočítate

a) 2 % z vypočítanej danej – ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z vypočítanej danej – zaškrtnete len v prípade, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je potrebné podať ako prílohu k daňovému priznaniu.

Ak sa rozhodnete nám poukázať Vaše 2 %, resp. 3 %, budeme veľmi vďační. Do údajov o prijímateľovi uvediete:

IČO: 52354288
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: Movendi.SK
Sídlo, Súpisné číslo, PSČ, Obec: Kráľová nad Váhom 748, Kráľová nad Váhom 92591

Môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov, aby sme sa o Vašej ochote pomôcť nášmu OZ dozvedeli. Nebudeme vedieť sumu, pošlú nám len zoznam mien osôb, ktoré dali súhlas na zverejnenie.

Podmienky na poukázanie podielu na dani:

  • Daňové priznanie podáte v lehote na podanie (nezáleží, či je to v riadnom termíne, alebo si lehotu predlžujete oznámením).
  • Nemáte nedoplatok na dani, a daň za aktuálne zdaňovacie obdobie uhradíte v termíne.
  • Nemáte povolený odklad platenia dane.
  • Nemáte povolenie na platbu dane v splátkach.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2020, až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021), NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020, až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021), DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (časť IV.) sú uvedené riadky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 52354288
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: Movendi.SK
Sídlo, Súpisné číslo, PSČ, Obec: Kráľová nad Váhom 748, Kráľová nad Váhom 92591

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad, a daň uhraďte včas a v správnej výške.

Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. Poukázať môžete:

a) 2 % z vypočítanej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

b) 3 % z vypočítanej dane – ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je potrebné podať spolu s vyhlásením na daňový úrad.

Môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov, aby sme sa o Vašej ochote pomôcť nášmu OZ dozvedeli. Nebudeme vedieť sumu, pošlú nám len zoznam mien osôb, ktoré dali súhlas na zverejnenie.

3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani (príp. aj spolu s Potvrdením o dobrovoľníctve) doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 52354288
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: Movendi.SK
Sídlo, Súpisné číslo, PSČ, Obec: Kráľová nad Váhom 748, Kráľová nad Váhom 92591

Všetky potrebné informácie nájdete aj na webe: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

ĎAKUJEME