Načo treba dbať pri použití príbehov

  • Príbehy môžu vyvolať veľmi odlišné reakcie v závislosti od dieťaťa. Je mimoriadne dôležité, aby si odborník vypočul príbehy spolu s dieťaťom a nenechal ich len tak. Dieťa potrebuje cítiť, že je tu spoľahlivý dospelý v prípade, že chce hovoriť o tom, čo počulo.

  • Možno budete musieť pri počúvaní urobiť prestávky. Dieťa by malo dostať možnosť vyjadriť sa, keď sa v príbehu riešia veci, ktoré sa ho týkajú. V každom prípade si na konci príbehu treba nechať dostatok času na prípadnú diskusiu. Vo všeobecnosti by sa však nemalo očakávať, že dieťa zareaguje hneď po vypočutí. Niektoré deti sa k tomu, čo počujú, vrátia o niekoľko dní neskôr, často vo chvíľach, keď to najmenej čakáte.

  • Na dieťa by sa nikdy nemalo tlačiť, aby hovorilo o svojej situácii. Lojalita k rodičom je často veľmi vysoká a závislosť v rodine je dobre strážená ako tajomstvo. Ďieťa sa môže cítiť previnilo, ak by pod tlakom niečo prezradilo. Možno bude stačiť porozprávať sa o tom, čo Happy prežíva. Aj takto môže dieťa pochopiť mnohé z toho, čo na vlastnej koži zažíva. Napríklad:

    „Vidíš? Ak Oliver hovorí, že je to vždy Happyho chyba, keď sa háda so svojou ženou, potom to nie je pravda. Nie je to Happyho chyba. Je to Oliver, kto sa nevie upokojiť.“ Alebo: „Všimli ste si, že Happy je smutný, pretože ho Oliver nesprevádzal do psej školy? Cíti sa iný ako ostatní psíkovia, pretože sú tam aj ostatní páni, ale Oliver nie.

  • Je možné, že by ste mali podozrenie, že dieťa je zneužívané. Ak máte obavy o bezpečnosť dieťaťa, určite by ste sa mali obrátiť na orgán na ochranu detí a dospelých vo vašom okolí. V prvom kroku môžete situáciu prediskutovať s kompetentnou osobou aj bez uvedenia mena. Obrátiť sa v ťažkej situácii na príslušný orgán je úľavou.

V súhrne:

Sprevádzajte: Počúvajte príbehy spolu s deťmi!

Pozorujte: Robte prestávky, všímajte si reakcie dieťaťa.

Priestor: Poskytovanie priestoru na diskusie, ktoré sa môžu uskutočniť kedykoľvek.

Netlačte: Dieťa nemusí komentovať ani odpovedať, ak nechce.

Konajte: Ak je dieťa v akútnom nebezpečenstve, je potrebné prijať opatrenia.

 

Poďakovanie

Ďakujeme Švajčiarskej nadácii pre závislosti, ktorá sa s nami podelila o túto veľmi nápomocnú metódu. Ďakujeme aj všetkým dorbovoľníkom z Movendi SK, ktorí si našli čas na tento projekt, preložili ho a ilustrovali. Projekt je finančne podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej môžeme poskytnúť všetky materiály bezplatne.  Ak by ste aj vy chceli finančne podporiť našu prácu, váš dar môžete zaslať na:
  • Účet IBAN: SK55 1100 0000 0029 4507 3259 SWIFT: TATRSKBX
 Movendi SK, Kráľová nad Váhom 748, 92591  Sme vďační za spätnú väzbu, tipy a skúsenosti s používaním tejto metódy.
Sám doma
Témy

Samota – strach – ľudia, ktorí pomáhajú

Špinavé labky
TÉMY

Detská vina – hádky – pochopenie vlastnej situácie

Popoludnie v ZOO
témy

Detská vina – hádky – pochopenie vlastnej situácie

Prvý deň v škole
témy

Cítiť sa inak – hanba – ľudia, ktorí pomáhajú – prejaviť iniciatívu